Author Archives: admintrauep

Sản xuất củi từ mùn cưa: Hướng đi cần sự quan tâm

Theo ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Tuyên (tỉnh Bình Dương), mùn cưa dăm bào là phế phẩm lâm nghiệp, nhưng nếu quan tâm đúng mức và có định hướng phát triển thì đây sẽ là nguồn nguyên liệu chất đốt dồi dào, tiết kiệm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Gửi thư […]

Tại sao nên sử dụng năng lượng có hiệu quả ?

Tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả luôn là lựa chọn hàng đầu để bảo đảm an ninh năng lượng, tăng lợi nhuận và năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp, giảm tác động của toàn ngành công nghiệp đối với sự thay đổi khí hậu. Các nước lo lắng về an […]

07 Lợi ích khi sử dụng nguồn năng lượng tái tạo

07 Lợi ích khi sử dụng nguồn năng lượng tái tạo 1. Nhiệt lượng của chất đốt từ nguồn nguyên liệu tái tạo cao, 01kg có thể tạo ra 3900 – 4800 kcal nhiệt trị (The heating value of the biomass fuel is high. Its calorific capacity is 3900-4800 kcal per kilogram.) 2. Toàn bộ […]