Tag Archives: Củi trấu

07 Lợi ích khi sử dụng nguồn năng lượng tái tạo

07 Lợi ích khi sử dụng nguồn năng lượng tái tạo 1. Nhiệt lượng của chất đốt từ nguồn nguyên liệu tái tạo cao, 01kg có thể tạo ra 3900 – 4800 kcal nhiệt trị (The heating value of the biomass fuel is high. Its calorific capacity is 3900-4800 kcal per kilogram.) 2. Toàn bộ […]